mullsjö logotyp

Fasadritningarna

Fasadritningarna beskriver byggnadens utvändiga utseende. Samtliga fasader som berörs skall redovisas och om markhöjderna kommer att förändras skall nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns ritas in på fasadritningarna.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Vid tillbyggnad skall det som är nytt måttsättas och markeras. De olika fasaderna skall namnges, exempelvis Fasad mot syd och så vidare.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren