mullsjö logotyp

Fackmannamässigt utförda ritningar

För att kunna göra en riktig bedömning av en ansökan skall ritningarna ha en viss kvalitet så att de är tydliga, lättlästa och innehåller den information som behövs.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det är inte nödvändigt att de är gjorda av en arkitekt eller ingenjör men de skall vara måttsatta, skalenliga, linjalritade och ha med detaljer som exempelvis fönsteromfattningar och väggtjocklekar. Ritningarna skall göras på vitt papper, alltså inte rutat.

Se vidare under Fasadritning, Planritning, Situationsplan och Sektion.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren