mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Fackmannamässigt utförda ritningar

För att kunna göra en riktig bedömning av en ansökan skall ritningarna ha en viss kvalitet så att de är tydliga, lättlästa och innehåller den information som behövs.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det är inte nödvändigt att de är gjorda av en arkitekt eller ingenjör men de skall vara måttsatta, skalenliga, linjalritade och ha med detaljer som exempelvis fönsteromfattningar och väggtjocklekar. Ritningarna skall göras på vitt papper, alltså inte rutat.

Se vidare under Fasadritning, Planritning, Situationsplan och Sektion.


Senast uppdaterad: 2015-12-09 Ansvarig: Jessica Stridh