mullsjö logotyp

Eurokoderna

Den 1 januari 2011 ersattes Boverkets konstruktionsregler, BKR, av Eurokoderna (de europeiska konstruktionsstandarderna) som är en gemensam standard i Europa.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Man får dock under en övergångsperiod fram till den 2 maj 2011 använda sig av de tidigare reglerna (BFS 2010:2, BKR 13). Det är datumet för bygganmälan som avgör vilka regler som får användas.

Varje medlemsland i EU har dessutom gjort ett antal nationella val som bara gäller för just det landet. I Sveriges fall framgår de nationella valen av föreskriftsserien EKS. Eurokoderna tillsammans med de nationella valen i föreskriftsserien EKS ska man använda sig av vid dimensionering av bärande konstruktioner.

Eurokoderna finns tillgängliga för personer och företag verksamma i Sverige. Det enda som behövs är att gå in på SIS webbplats och fylla i några uppgifter för att få ett abonnemang för Eurokoder SE.

För att läsa om vad lagen säger gällande eurokoderna, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

BFS 2010:28, EKS 7

Denna författning trädde i kraft den 1 januari 2011. Genom författningen upphävs Boverkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd) (BFS 1993:58120) och Boverkets regler om tillämpningen av europastandarder (BFS 1994:57).121 Äldre bestämmelser får dock tillämpas för arbeten som kräver bygganmälan och för vilka bygganmälan görs före 2 maj 2011 samt för arbeten som inte kräver bygganmälan om de påbörjas före 2 maj 2011.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren