mullsjö logotyp

Entreprenadformer

De olika entreprenadformerna kan i stora drag beskrivas så här:

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö 

  • Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag. Företaget - totalentreprenören - ansvarar för projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.
  • Generalentreprenad innebär att du anlitar exempelvis en arkitekt för att rita och projektera huset och en entreprenör - generalentreprenören - som tar hand om resten, det vill säga material och byggarbete.
  • Delad entreprenad innebär att du skriver separata kontrakt med två eller flera företag. Den enklaste formen - två kontrakt - innebär att du köper själva huset av ett företag och anlitar ett annat för projektering och byggarbeten. Du kan också träffa separata avtal med fackentreprenörer för exempelvis mark- el- ventilations- och rörarbeten. Ibland används dessa benämningar på annat sätt i branschen.

Det viktiga för dig är att ha koll på vilka parter som är inblandade i bygget och vad varje avtal innebär. Läs mer i denna Handbok under de olika entreprenadformernas egna rubriker.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren