mullsjö logotyp

Energideklaration

Småhus som uppförs och, i de flesta fall, som säljs efter den 1 januari 2009 ska ha en energideklaration.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Nybyggen ska vara deklarerade senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk, dock inte senare än två år efter att ett slutbevis/slutbesked utfärdas.

Andra byggnader med så kallad nyttjanderätt (till exempel hyreshus, bostadsrättshus, lokaler som hyrs ut) och specialbyggnader som är större än 1000 m2 (till exempel skolor, bibliotek och idrottshallar) ska också med vissa undantag vara energideklarerade före den 1 januari 2009.

Syftet med energideklarationer

Syftet är att lyfta fram energiförbrukningen i byggnader, då denna står för ca 40 % av landets totala energikonsumtion, för att därigenom stimulera till energihushållning. En nationell databas byggs successivt upp efterhand de aktuella byggnaderna registreras.

Av energideklarationen framgår vilket energibehov byggnaden har. Detta behov kan sedan till exempel jämföras med andra liknande byggnader, med beräkning från projektering eller med krav för nya byggnader. I deklarationen kan det finnas förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen. Det finns dock inga krav på att åtgärderna ska genomföras.

Deklarationen ska utföras av en certifierad sakkunnig. En energideklaration är giltig i tio år. Sök energideklaration på Boverket

Läs mer om energideklaration på Energimyndighetens hemsida.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren