mullsjö logotyp

En- eller tvåbostadshus

Ett hus för en eller två familjer, exempelvis villa eller parhus.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Till skillnad från fritidshus gäller kraven i Boverkets byggregler om det handlar om ett permanenthus för åretruntbruk. Det gäller bland annat energihushållning, tillgänglighet för rörelsehindrade och rumshöjder. 

Vissa åtgärder är bygglovsfria om det berör ett en- eller tvåfamiljshus. Se vidare under Bygglovsfritt.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren