mullsjö logotyp

Direktverkande el

Direktverkande el är vanligt förekommande uppvärmningsform, speciellt i småhus från 70-talet och framåt.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det är billigt att installera direktverkande el men driften kan bli dyr i längden.

Direktverkande el är ett uppvärmningssystem där elenergin omvandlas till värme direkt i varje radiator genom att ett motstånd skapas för den elektriska strömmen som leder till att den elektriska energin omvandlas till värmeenergi. Vid vattenburen värme värms vatten i en panna med hjälp av till exempel el. Därifrån leds det varma vattnet ut i radiatorer i huset.

Vill du byta ut din direktverkande elvärme måste ett helt nytt värmesystem in. Med ett vattenburet system har du flera valmöjligheter, du kan välja mellan olika biobränslen som ved och pellets, ansluta dig till fjärrvärme eller installera en värmepump.

En extra värmekälla

För att minska din elanvändning men också för att kunna hålla huset varmt vid elavbrott är det bra att ha en extra värmekälla i huset. En modern kakelugn eller täljstensugn som eldas med torr ved eller briketter, inget annat, kan vara ett bra komplement. En pelletskamin som automatiskt sätter igång när rumstermostater kallar på värme, är ett annat. En pelletskamin är dock beroende av el, så för att ha glädje av den vid strömavbrott måste det finnas reservkraft i form av batteribackup.

Sätt att minska elanvändningen:

· kontrollera inomhustemperaturen och sänk den om möjligt. En sänkning med 1 grad = 5%      lägre energianvändning
· byta ut dåliga termostater eller
· installera ett styr- och reglersystem
· installera pelletskamin
· installera solfångare för varmvatten
· installera uteluftsvärmepump

Låter dina el-radiatorer konstigt? Det kan tyda på att termostaten är sönder. Det är oftast inte nödvändigt att byta radiatorer utan det räcker med att sätta in nya elektroniska termostater eller installera ett centralt styr och reglersystem. Det slutar knäppa och du får en jämnare temperatur och kan minska din elkostnad.

Kostnadsfri rådgivning
Konsumenternas elrådgivningsbyrå är en självständig byrå för konsumenter som utan avgift hjälper och vägleder i olika frågor som rör elmarknaden. Byrån samarbetar med de kommunala konsumentverksamheterna. Läs mer om detta på
Elrådgivningsbyrån.se.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren