mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Diarieföring

Alla inkommande och utgående handlingar som rör en kommunal nämnds myndighetsutövning är offentliga handlingar och skall registreras i ett diarium.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Diarienummer är ett löpnummer som ges till varje nyupplagt ärende vid registreringen. I diariet kan man sedan se vad som hänt i ett ärende.


Senast uppdaterad: 2015-12-09 Ansvarig: Jessica Stridh