mullsjö logotyp

Diarieföring

Alla inkommande och utgående handlingar som rör en kommunal nämnds myndighetsutövning är offentliga handlingar och skall registreras i ett diarium.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Diarienummer är ett löpnummer som ges till varje nyupplagt ärende vid registreringen. I diariet kan man sedan se vad som hänt i ett ärende.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren