mullsjö logotyp

Delad entreprenad

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Två kontrakt

En delad entreprenad kan innebära att du bara har två kontrakt. Köper du ett färdigt hus föreslår ofta husföretaget ett visst byggföretag, som de förmedlar erbjudanden från. Sådana byggföretag kan vara kunniga i just den husfabrikantens konstruktioner. Men tänk på att det fortfarande är fråga om två kontrakt med två olika parter. Du kan alltså inte kräva ansvar av husfabrikanten om det skulle uppstå problem med byggmästaren. En delad entreprenad med två kontrakt kan också fungera så att en byggentreprenör förmedlar ett köp mellan dig och en husfabrikant och sedan utför arbetet.

Flera kontrakt

Delad entreprenad på flera parter innebär att du träffar separata avtal med olika entreprenörer, som byggentreprenör, markentreprenör, grundläggningsentreprenör, olika hantverkare och så vidare. Ibland erbjuder sig husföretagen att se till att alla kontrakt blir upprättade. Men det är du som köpare som ska underteckna dem. Eftersom entreprenörerna inte har några avtal med varandra måste du själv se till att arbetena samordnas. Eventuellt kan du avtala med någon om att vara samordningsansvarig. Den lämpligaste för detta är byggentreprenören, som är på byggplatsen den mesta tiden.

Delad entreprenad - fördelar och nackdelar

Om du är byggkunnig och själv vill ta ansvar för projektet kan det vara lämpligare att dela entreprenaden på flera parter. Du kan till exempel köpa byggmaterial från olika företag och utföra vissa arbeten på egen hand. En delad entreprenad innebär både större frihet och mer ansvar. En viktig ansvarsfråga är arbetsmiljön. Här har alla inblandade arbetsgivare ett ansvar. Men någon ska vara samordnande. Om du som byggherre inte har tillräcklig sakkunskap ska du överlåta detta till någon av entreprenörerna. Om du tänker arbeta med bygget själv, eller ta hjälp av någon annan än entreprenörerna, behöver du teckna en särskild olycksfallsförsäkring


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren