mullsjö logotyp

Certifiering av kontrollansvariga

Från 2 maj 2011 ska alla kontrollansvariga vara certifierade. Den som vill bli certifierad som kontrollansvarig ska vända sig till ett ackrediterat certifieringsorgan.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Redan certifierade kvalitetsansvariga för behörighet N (Normal) och K (Komplicerad) får automatiskt arbeta även som kontrollansvariga i nya ärenden. Innan de kan börja arbeta som kontrollansvariga måste de dock ha tagit till sig den nya lagstiftningen.

Senast den 1 januari 2013 ska dessa personer med godkänt resultat ha tenterat av sina kunskaper om bland annat den nya bygglagstiftningen (s.k. uppdateringsprov). Certifieringsorganen utfärdar sedan nya certifikat som kontrollansvariga.

Följande företag får besluta om att en enskild person ska bli riksbehörig kvalitetsansvarig: 

Externa länkar (öppnas i nytt fönster)

SWEDCERT, Kiwa
Kiwa Sverige är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av personer.

DNV Certification AB
Certifiering av ledningssystem, produkter och personer.

SITAC AB
SP Sveriges tekniska forskningsinstitut är landets största institut av sitt slag. Vi bedriver utbildningar, provningar, forskning, revisionsverksamhet och certifiering på många områden.

För att läsa om vad lagen säger gällande certifiering av kontrollansvariga, klicka på fliken lagtexter nedan.

 

Lagtexter

 

Bestämmelser före 2 maj 2011

För ärenden som påbörjats före 2 maj 2011 gäller följande: Vissa ackrediterade företag får om en person har rätt teoretisk utbildning, godtagbar praktisk erfarenhet, bevisliga kunskaper kring bland annat gällande byggregler och samtidigt är lämplig för uppgiften utfärda en behörighet som gäller i hela landet (riksbehörighet). Boverket har givit ut föreskrifter och allmänna råd för vilken kompetens och erfarenhet som krävs för att bli certifierad kvalitetsansvarig.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren