mullsjö logotyp

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation är en handling, oftast bestående av såväl ritningar som beskrivning.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Dessa redovisar hur en byggnad är skyddsmässigt rustad för en eventuell brand, till exempel hur utrymning är tänkt att ske, vilka brandavskiljande gränser det finns inom byggnaden, om utrymningslarm finns och så vidare.

För att läsa om vad lagen säger gällande brandskyddsdokumentation, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

BBR 5:12 Dokumentation

En brandskyddsdokumentation ska upprättas. Av denna ska framgå förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning.

 

Allmänt råd
Dokumentationen bör redovisa byggnadens och dess komponenters brandtekniska klasser, brandcellsindelning, utrymningsstrategi, luftbehandlingsinstallationens funktion vid brand och i förekommande fall beskrivning av de brandskyddstekniska installationerna samt plan för kontroll och underhåll. (BFS 1995:17).

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren