mullsjö logotyp

Brandfarlig vara

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Beroende på typ av brandfarlig vara och vilken hantering som avses kan tillstånd för brandfarlig vara krävas.


Senast uppdaterad: 2015-12-09 Ansvarig: Jessica Stridh