mullsjö logotyp

Boverkets Konstruktionsregler (BKR)

Den 1 januari 2011 ersattes Boverkets konstruktionsregler, BKR, av Eurokoderna.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

BKR är en komplettering till Boverkets byggregler (BBR) med föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet hos bärande konstruktioner.

Regelsamlingen innehåller Boverkets konstruktionsregler (till och med BFS 2003:6) samt byggnadsverkslagen och byggnadsverksförordningen. Den innehåller också information om ansvar och upplysningar om de senaste ändringarna i konstruktionsreglerna. Ändringarna innebär en anpassning till EU, bland annat har nya standarder tillkommit. Nya hållfasthetsklasser och nya exponeringsklasser för miljöangrepp har införts. En nyhet är också att konstruktionsreglerna numera även omfattar andra byggnadsverk än byggnader.

Se även Boverkets Byggregler.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren