mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Boverkets Konstruktionsregler (BKR)

Den 1 januari 2011 ersattes Boverkets konstruktionsregler, BKR, av Eurokoderna.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

BKR är en komplettering till Boverkets byggregler (BBR) med föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet hos bärande konstruktioner.

Regelsamlingen innehåller Boverkets konstruktionsregler (till och med BFS 2003:6) samt byggnadsverkslagen och byggnadsverksförordningen. Den innehåller också information om ansvar och upplysningar om de senaste ändringarna i konstruktionsreglerna. Ändringarna innebär en anpassning till EU, bland annat har nya standarder tillkommit. Nya hållfasthetsklasser och nya exponeringsklasser för miljöangrepp har införts. En nyhet är också att konstruktionsreglerna numera även omfattar andra byggnadsverk än byggnader.

Se även Boverkets Byggregler.


Senast uppdaterad: 2015-12-09 Ansvarig: Jessica Stridh