mullsjö logotyp

Boverket

Boverket har den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsverksamheten i Sverige.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Verkets uppgift består i att följa utvecklingen inom plan- och byggområdet, utfärda föreskrifter och råd samt överväga behovet av regelförändringar. Boverket tar ställning i enskilda byggärenden endast efter remiss från regeringen eller domstol. Det innebär att endast allmän information om regler lämnas till allmänheten.

För mer information. se boverkets webbplats: boverket.se

2015-12-09 Innehåll: Jessica Stridh   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors