mullsjö logotyp

Byggnadskreditiv

Under byggtiden ordnar banken ett särskilt lån, byggnadskreditiv. I praktiken lånas då pengarna i etapper vartefter de behövs för att betala fakturor, ofta till rörlig ränta.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö 

När bygget är klart och kommunen utfärdat ett slutbevis läggs lånet om till ett vanligt bolån hos en bank eller ett bolåneinstitut. Under byggtiden tecknas också en spärrförbindelse för dem som ska tillverka och bygga huset. Varje företag kan få sin summa spärrad av banken. Pengarna betalas ut när banken får en godkänd och underskriven faktura av dig som byggherre.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren