mullsjö logotyp

Bygglagstiftningen

Allt byggande är reglerat i bygglagstiftningen som omfattar en rad lagar och förordningar.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

På kommunal nivå översätts de i lokala bestämmelser i detaljplaner, områdesbestämmelser och den kommunala översiktsplanen. Den som tänker bygga något är skyldig att ta reda på vad som gäller på samma sätt som att man skall känna till trafikreglerna om man kör bil.

En lag tillkommer efter ett riksdagsbeslut på förslag av regeringen, vilken lägger fram sitt förslag i en proposition. Denna har stor betydelse för tolkningen av lagen men viktigare är dock prejudikat (avgjorda rättsfall) från kammarrätten och regeringsrätten som blir vägledande för lagtolkningen.

Förordningar utfärdas av regeringen och föreskrifter av myndigheter.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren