mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Byggbodar

Byggnader som människor kan vistas i är normalt bygglovspliktiga.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Regeringsrätten har dock i flera domar tagit hänsyn till bland annat varaktigheten av användningen vid bedömningen av om en byggnad är bygglovspliktig. Didon med flera kommenterar detta på följande sätt:

"Tillfälliga anordningar som valstugor, lottstånd lär dock inte betraktas som byggnader." Didon 8:6 

Ett beviljat bygglov innefattar därför även uppställning av erforderliga byggbodar i direkt anslutning till det pågående bygget. Senast i samband med byggnadens/byggnadernas ianspråktagande skall byggbodarna avlägsnas.

En byggbod som ställs på allmän plats kan dock vara tillståndspliktig. Exempelvis kan tillstånd från polismyndighet, kommunens tekniska förvaltning etcetera behövas.


Senast uppdaterad: 2015-12-09 Ansvarig: Jessica Stridh