mullsjö logotyp

Bygga till

En tillbyggnad är en åtgärd som ökar en byggnads volym, till exempel att bygga till ytterligare rum.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

I de allra flesta fall är det bygglovspliktigt men det finns även undantag. Bor man i ett en- eller bostadshus utanför detaljplanerat område, men inte inom sammanhållen bebyggelse, får man göra en liten tillbyggnad till bostadshuset eller komplementbyggnader utan bygglov. Dock får tillbyggnaden inte komma närmare gränsen än 4,5 meter. Om grannen medger det så får man bygga närmare än 4,5 meter.

Se vidare under Bygglovspliktigt. Undantagen hittar du under Bygglovsfritt.

För att läsa om vad lagen säger gällande bygga till, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

9 kap. 2 §

Första och andra styckena gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 3 har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren