mullsjö logotyp

Blanketter bygglov

Här finner du alla blanketter du behöver vid ansökan om bygglov, anmälansärenden, förhandsbesked och strandskyddsdispenser. 

 

Anmälningsärenden

(Öppnas i nytt fönster)

Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd

Installation/ändring av eldstad och rökkanal

Rivning av byggnad eller del av byggnad

Kontrollansvarig

Ansökansärenden

Förhandsbesked

Strandskyddsdispens

Beställning

Beställning av karta 

Bygglovsärenden

Bygglovsansökan

Teknisk beskrivning - Översiktlig

(Bilaga till din bygglovsansökan)

Bygglovsansökan: enkla ärenden

(Ärenden där byggnadsnämnden bedömer att den sökande själv har kompetens att vara kontrollansvarig)

Bygglov för skylt/ljusanordning

2015-07-14 Innehåll: Jessica Stridh   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors