mullsjö logotyp

Blanketter bygglov

Här finner du alla blanketter du behöver vid ansökan om bygglov, anmälansärenden, förhandsbesked och strandskyddsdispenser. 

(Öppnas i nytt fönster)

Ansökan om bygglov, marklov eller rivningslov

Ansökan om bygglov, marklov eller rivningslov (tom blankett, pdf)

 

Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd

Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd (tom blankett, pdf)

 

Installation/ändring av eldstad och rökkanal

Installation/ändring av eldstad och rökkanal (tom blankett, pdf)

 

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig (tom blankett, pdf)


Förhandsbesked

Förhandsbesked (tom blankett, pdf)

 

Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens (tom blankett, pdf)

 

Beställning av karta

Beställning av karta (tom blankett, pdf)

 

Bygglov för skylt/ljusanordning

Bygglov för skylt/ljusanordning (tom blankett, pdf)

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren