mullsjö logotyp

Avstyckning

Avstyckning innebär att ett visst område, en styckningslott, skiljs av från en fastighet (stamfastigheten) för att bilda en egen, ny fastighet.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Anledningen kan till exempel vara att någon köpt en del av en fastighet. Lotten ges en sådan storlek och utformning att den blir lämplig för sitt ändamål, till exempel för bostad. Det är också viktigt att lotten kan få utfartsväg och att vatten- och avloppsfrågan kan lösas.

Bildserie - Avstyckning före
Bildserie - avstyckning förrättning
Bidserie - Avstyckning efter

 

Det är lantmäteriet som handlägger ärenden som rör fastighetsbildning och de kan även hjälpa till med:

  • Lagfartsansökan
  • Överlåtelsehandlingar
  • Värdeintyg

Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren