mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Avstyckning

Avstyckning innebär att ett visst område, en styckningslott, skiljs av från en fastighet (stamfastigheten) för att bilda en egen, ny fastighet.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Anledningen kan till exempel vara att någon köpt en del av en fastighet. Lotten ges en sådan storlek och utformning att den blir lämplig för sitt ändamål, till exempel för bostad. Det är också viktigt att lotten kan få utfartsväg och att vatten- och avloppsfrågan kan lösas.

Bildserie - Avstyckning före
Bildserie - avstyckning förrättning
Bidserie - Avstyckning efter

 

Det är lantmäteriet som handlägger ärenden som rör fastighetsbildning och de kan även hjälpa till med:

  • Lagfartsansökan
  • Överlåtelsehandlingar
  • Värdeintyg

Senast uppdaterad: 2015-12-09 Ansvarig: Jessica Stridh