mullsjö logotyp

Avstånd till tomtgräns

En viktig detalj när man bygger är avståndet mellan de nya byggnaderna och närmaste tomtgräns.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det står ofta angivet i detaljplaner vilket som är det minsta tillåtna avståndet. Skälet är bland annat att försvåra brandspridningen mellan byggnader, att det ska vara en viss integritet mellan grannar samt att man ska kunna sköta sina hus från den egna tomten.

Om någon vill bygga på mindre avstånd än vad reglerna anger innebär det en avvikelse från bestämmelserna och då ska grannarna ges tillfälle att yttra sig.

Se även Granneyttrande


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren