mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Arbetsplatsbesök

För ärenden som påbörjas från och med 2 maj 2011 gäller att byggnadsnämnden, minst en gång under arbetets gång, ska besöka byggarbetsplatsen om startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd och ett arbetsplatsbesök inte kan anses vara obehövligt.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Byggherren kan också vid det tekniska samrådet ha kommit överens med nämnden om ett sådant besök. Vid stora eller komplicerade byggprojekt ska arbetsplatsbesök alltid ske.

Byggnadsnämndens handläggare ska kontrollera att kontrollplanen och bygglovet följs, att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning och att inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Byggnadsnämnden ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket som sedan ska skickas till byggherren och den kontrollansvarige.

För att läsa om vad lagen säger gällande arbetsplatsbesök, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL 10 kap Arbetsplatsbesök

27 § Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om
1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och
2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt. Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

 

28 § Byggnadsnämnden ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket. Protokollet ska skickas till byggherren och den kontrollansvarige.

 


Senast uppdaterad: 2015-12-09 Ansvarig: Jessica Stridh