mullsjö logotyp

Arbetsmiljöplan

Byggnads- eller anläggningsarbeten medför många gånger att en arbetsmiljöplan behöver upprättas.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Av 8 § arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS, som behandlar byggnads- och anläggningsarbeten framgår vilka situationer som medför krav på arbetsmiljöplan. Ett sådant exempel är om det i samband med byggnadsarbeten behöver utföras något arbete som medför risk för fall till lägre nivå och nivåskillnaden är två meter eller mer.

Det är byggherren, alltså den som låter utföra arbetet, tillsammans med byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering som ska se till att en arbetsmiljöplan finns framtagen och tillgänglig. Detta ska ske innan arbetsplatsen etableras. Byggherren kan om denne så önskar anlita en uppdragstagare som då tar över ansvaret för byggherrens uppgifter.

Vid uppdrag mellan konsument och entreprenör kan i vissa situationer entreprenören automatiskt bli uppdragstagare om inte annat avtalats. Det är genom författningssamlingens 12 a § reglerat vad en arbetsmiljöplan ska innehålla. Bland annat ska regler som tillämpas på byggplatsen och en beskrivning om hur arbetsmiljöarbetet organiseras alltid framgå av arbetsmiljöplanen.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren