mullsjö logotyp

Stöd för lokala klimatinvesteringar

Sök bidrag för exempelvis inom transport eller energi

Nu finns det möjlighet att söka stöd för klimatinvesteringar via ”Klimatklivet”. Det är ett statligt stöd som ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Alla utom privatpersoner kan söka. 

Ansökningsperioder 2018

15 januari klockan 09.00 -  15 februari klockan 17.00
17 april klockan 9.00 - 17 maj klockan 17.00
27 augusti klockan 9.00 - 27 september klockan 17.00

Vem kan söka bidrag?

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd. 

Exempel på klimatåtgärder

Åtgärder som kan få stöd är klimatåtgärder på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet ska vara att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan vara konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Exempel inom dessa områden kan vara:

  • Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur

  • Energi – genom återvinning av energi, satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem

  • Jordbruket – genom minskade utsläpp 

  • Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning

Hur går ansökan till?

Ansökan skickas till Länsstyrelsen som sedan skickar ett yttrande till Naturvårdsverket som fattar beslut. På Naturvårdsverket kommer det att publiceras information löpande. 

Har du frågor och funderingar?

Läs mer om klimatstödet på Naturvårdsverket. Du kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköping om du har några frågor. Du hittar kontaktuppgifter under kontakter.


Senast uppdaterad: 2017-12-15 Ansvarig: Ellen Lindberg