mullsjö logotyp

Lokala naturvårdssatsningar (LONA)

LONA

Bidrag för lokala naturvårdssatsningar (LONA)

Staten har avsatt pengar för att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Detta är även ett sätt att bidra till att vi når våra miljökvalitetsmål. Projekt kan få bidrag med upp till 50%.

Alla föreningar, intresseorganisationer, privatpersoner, stiftelser och kommuner kan söka bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Alla kan komma med egna idéer på projekt eller samverka med kommunen för att genomföra projekt. Alla ansökningar görs till kommunen, som är projektansvarig.

En ansökan varje år 

Kriterier och mer vägledning hittar du på Naturvårdsverkets webbplats. På Naturvårdsverket hittar du också information om hur du registrerar ditt projekt i LONA-registret. Sista datum för ansökan är 1 december varje år inför det kommande året.  

LONA-projekt i Mullsjö kommun

Mullsjö kommun har fått beviljat LONA-pengar för flera projekt, några pågår för tillfället och några är avslutade.

Pågående projekt


Avslutade projekt


Senast uppdaterad: 2017-08-14 Ansvarig: Ellen Lindberg