mullsjö logotyp

Trafikantveckan

Den 16-22 september varje år pågår trafikantveckan runt om i Europa och så även här i Mullsjö. Varje år har veckan ett eget tema och i år är temat “mobilitet på många sätt”, eller “multimodalitet”.

Multimodalitet kan vara ett främmande begrepp för många men det kan enkelt översättas till en kombination av olika transportmedel under samma resa. Exempel på kombinerat resande kan vara att ta cykeln till tågstationen för att sen pendla till arbetet med tåg, eller att promenera till en kollega för att sedan samåka tillsammans till arbetet.

Vi vill under trafikantveckan uppmuntra er till att prova olika mobilitetslösningar för att motbevisa den utbredda uppfattningen om att privata bilar är det överlägset smidigaste transportalternativet.

Genom att välja ett annat transportmedel kan du:

  • utnyttja resetiden på ett bättre sätt
  • passa på att motionera
  • spara pengar
  • göra samhället trevligare genom mindre buller och mindre luftföroreningar.

Du får alltså bättre hälsa och förbättrad livskvalitet samtidigt som du bidrar till en mer välmående planet! Se klipp om trafikantveckan och om hur du kan variera ditt resande här.

Testa ett nytt sätt att resa under veckan och se hur det förändrar din vardag!


Senast uppdaterad: 2017-03-17 Ansvarig: Ellen Lindberg