mullsjö logotyp

Giftfri förskola

Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, håller på att utvecklas.

Barn är också känsligare eftersom de har ett annat beteende än vuxna. De krälar på golvet, andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. Därför är det extra viktigt att skydda barnen mot sådana kemiska ämnen och produkter som kan vara farliga. Barn spenderar mycket tid i förskolan och det är därför viktigt att denna miljö är så säker som möjligt.

Seminarium kring barn och kemikalier

På initiativ av Naturskyddsföreningen höll Mullsjö kommun och Studiefrämjandet tillsammans ett seminarium i november 2015 som handlade om kemikalier i barns vardag, både i förskolan och i hemmet. Föreläsare Therese Birath som arbetat med olika projekt inom giftfria förskolor, bland annat i Jönköpings kommun, berättade varför vi ska se upp med vissa kemikalier och hur och vad vi ska göra för att undvika farliga kemikalier.

 

NN Norden


Senast uppdaterad: 2017-03-17 Ansvarig: Ellen Lindberg