mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Giftfri förskola

Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, håller på att utvecklas.

Barn är också känsligare eftersom de har ett annat beteende än vuxna. De krälar på golvet, andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. Därför är det extra viktigt att skydda barnen mot sådana kemiska ämnen och produkter som kan vara farliga. Barn spenderar mycket tid i förskolan och det är därför viktigt att denna miljö är så säker som möjligt.

Seminarium kring barn och kemikalier

På initiativ av Naturskyddsföreningen höll Mullsjö kommun och Studiefrämjandet tillsammans ett seminarium i november 2015 som handlade om kemikalier i barns vardag, både i förskolan och i hemmet. Föreläsare Therese Birath som arbetat med olika projekt inom giftfria förskolor, bland annat i Jönköpings kommun, berättade varför vi ska se upp med vissa kemikalier och hur och vad vi ska göra för att undvika farliga kemikalier.

 

NN Norden


Senast uppdaterad: 2017-03-17 Ansvarig: Ellen Lindberg