mullsjö logotyp

FAQ Öppen Fiber

Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren om Öppen Fiber från Telia.


Kan jag ansluta min villa till Öppen Fiber?

Svar: För att se om din fastighet ingår i utbyggnadsområdet för Telia Öppen Fiber, vänligen besök oppenfiber.se och gör en sökning på din adress.

Hur gör jag för att beställa?

Svar: Du kan beställa via oppenfiber.se eller med hjälp av en säljare som är aktiv i området. Telia har säljare som knackar på hos de hushåll som kan få Öppen Fiber. Det går också bra att ringa till Öppen Fibers kundtjänst via  020 - 40 24 00

Vilka tjänster kan jag välja mellan?

Svar: Öppen Fiber innebär att det är ett öppet nät med flertalet tjänsteleverantörer att välja mellan. För att se vilka erbjudanden som finns, vänligen besök oppenfiber.se.

Hur mycket kostar det?

Svar: Beloppet framgår av det erbjudande som har skickats till hushållen i områden där Telia erbjuder Öppen Fiber. Du kan också se vad det kostar genom att göra en sökning på din adress på landsbygd.oppenfiber.se. 

Vad är det jag betalar för när ni ansluter mitt hus? 

Svar: Någonstans i närheten av din tomt finns en kopplingspunkt i Telias fibernät. Att förbinda ditt hus med denna kopplingspunkt innebär flera steg. Några exempel: projektering, eventuellt grävning, kabeldragning, skarvning, montage och anslutning i kopplingspunkter, samt dokumentation av ritningar och kopplingslistor. Det är en schablonkostnad för dessa åtgärder som du betalar. 

Om jag gräver själv, blir det en lägre kostnad då?

Svar: Nej, det blir inte en lägre kostnad. Priset är räknat för hela projektet att bygga ut Öppen Fiber i ditt område, oavsett typ av tomt.

Får jag stå för kostnaderna utanför min tomtgräns?

Svar: Nej, kostnaderna som uppkommer via grävningen utanför din tomt står Telia för. 

Kommer jag att få luftledning eller nedgrävd?

Svar: Utgångspunkten är att Telia använder befintliga kabelrör för telefoni för att dra fibern. Om man har nedgrävda kabelrör idag så dras fibern med största sannolikhet den vägen, och likaså om man har luftledning idag. Telias entreprenör kommer att kontakta dig innan fiberinstallationen och göra en bedömning.  

Kan jag utnyttja ROT-avdraget?

Svar: Nej, det går tyvärr inte. Telia kan inte specificera de olika kostnaderna då detta är ett paketpris. 


Senast uppdaterad: 2017-06-30 Ansvarig: Dejan Nedic