mullsjö logotyp

Bredband och IT

För att nå de nationella bredbandsmålen och för att stimulera utbyggnaden av bredbands- infrastruktur är kommunens roll betydelsefull.

Utgångspunkten i regeringens bredbandsstrategi är att bredband byggs och tillhandahålls av marknaden och kommunerna ska träda in först när kommersiella marknadsförutsättningar inte föreligger. Bredbandsforum, där såväl bredbandsoperatörer som kommuner, myndigheter och andra organisationer ingår, har vid flera tillfällen konstaterat att marknadens förmåga att bygga bredbandsinfrastruktur och tillhandahålla bredbandstjänster i stor utsträckning påverkas av kommunernas engagemang och agerande. Kommunerna kan och bör medverka till att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnaden, undanröja hinder och att främja en sund konkurrens. Behovet av samverkan mellan kommunerna och bredbandsoperatörerna är stort.

En samhällsplaneringsfråga

Kommunerna har också ett krav på sig att ta hänsyn till elektroniska kommunikationer vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (PBL). Bredbandsfrågan är således en samhällsplaneringsfråga, liksom annan kommunal infrastruktur som vägar, järnvägar och elektricitet, och därmed mer omfattande än en it-teknisk fråga.

Jönköpings läns digitala agenda

För att möta detta behov har kommunen antagit en bredbands strategi som även tar hänsyn till Jönköpings läns digitala agenda (ReDA) som ska ge vägledning och vara ett stöd till arbetet med att prioritera, planera och genomföra digitala insatser för länet.

Målen med ReDA är:
•En enklare vardag för privatpersoner och företag
•Ett smartare och öppnare samhälle som stödjer innovation och delaktighet
•Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Läs mer om bredbandsstrategin för Mullsjö kommun.

Läs mer om Jönköpings läns digitala agenda (ReDA)

Läs mer om varför Sverige ska ha bredband i världsklass, se länk Bredbandsforum i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2018-10-08 Ansvarig: Dejan Nedic