mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Samhällsutveckling och hållbarhet

Miljö och klimat 

På de här sidorna kan du hitta information om hur kommunen arbetar strategiskt med miljö, även kallat miljömålsarbete. Här kan du också få tips om hur du kan minska din påverkan på miljön och klimatet i vardagen.

Habo och Mullsjö kommuner har ett gemensamt miljömålsarbete genom miljöprogrammet och en gemensam miljöstrateg som arbetar med uppföljning och utveckling av miljömålsarbetet. Miljöarbetet i kommunerna bygger på både nationella och regionala miljömål. Vi vill lösa våra miljöproblem och inte lämna över det till kommande generationer.

På varje sida finns länkar till mer information. För frågor som gäller miljömålsarbetet är du välkommen att kontakta miljöstrategen. 

Pojke tittar ut över en äng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill ta ansvar för den värld vi lämnar över till nästa generation. Bild: NN - norden.org.


Senast uppdaterad: 2017-03-17 Ansvarig: Ellen Lindberg