mullsjö logotyp

Margaretaparken

År 2012 var Margaretaparken igenvuxen, oframkomlig med sly och ogräs. Sedan dess har Parkens vänner restaurerat parken och gjort den tillgänglig för alla. Parkens vänner strävar efter att ge kommunens invånare och gäster en fridfull avkoppling i en grön oas, mitt i Mullsjö.

Figurin i den hjärtformade dammen i Margaretaparken.  

Fotograf: Bengt Ragnar Ahlberg 

En fröjd för ögat och en lisa för själen

Parkens vänner har, tillsammans med Mullsjö kommun och bidrag från LONA (LOkala NAturvårdssatsningen), restaurerat parken och målet är att få parken att se ut som den gjorde i begynnelsen. LONA-bidrag ges till insatser som främjar naturvård och friluftsliv och medverkar till att miljökvalitetsmålen nås.

Parkens vänner har hittills bland annat rensat rent från sly och annat ogräs, gjort nya entréer, grusat gångar så att rullstolar/rullatorer kan ta sig fram. De har också planterat lökar, träd växter, rensat rent i och runt bäcken med mera. Det ska finnas cirka 200 växter varav 70 är kända.

Historik

I början på 50-talet köpte Hjalmar Fagerström ett område på 25000m², där bland annat äldreboendet ligger idag, som för många såg ut som otillgänglig, snårig skog. Där byggde han efter egna idéer ett hem åt sig själv och sin familj. 

Att det blev ett märkligt hem behöver knappast sägas. Huset som var byggt i ett plan, med källare under en del av huset, smälte genom sin enkelhet, in bland grönskan. Här fanns inga besvärliga gräsmattor som behövde klippas. Han ville visa hur vackert det kunde bli när blåbärsriset växte ända fram till huset. 

Vad man förstår så har här förmodligen också funnits en del fontäner och vattenfall. Området med hemmet, de vackra Rhododendron-buskarna och den hjärtformade dammen fick namnet Margaretas Park, som i folkmun kallas Den Glömda Parken. Tyvärr fanns inte tillräckligt med resurser eller medel för att bibehålla prakten i parken efter Hjalmars död och därför växte parken igen.

Parkens Vänners framtidsvisioner

Det som jobbas på nu är att göra klart scenen för kommande evemang och få belysning i parken.


Senast uppdaterad: 2019-04-01 Ansvarig: Peter Karlsson