mullsjö logotyp

Naturvård

Miljöbalken ska bland annat tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och att den biologiska mångfalden bevaras. Detta är såväl ett statligt som ett kommunalt ansvar.

I Habo och Mullsjö kommuner ligger en del av naturvårdsarbetet under den gemensamma miljönämnden. Det arbete som bedrivs av miljönämnden är främst biologisk återställning i Habos Vätterbäckar och kalkning av sjöar och vattendrag.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson