mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Grönyteskötsel

Vitsippor och påskliljor i Äng Bosebyvägen

 Vitsippor och påskliljor i äng vid Bosebygdsvägen

Grönytorna klipps med jämna intervaller enligt kommunens skötselinstruktion för grönytor.


Olika grönytor klipps med tre olika intervall:

  • Ytor vid dagis och skolor samt vissa ytor i centrala Mullsjö har lägst gräs och klipps med tät intervall, oftast en gång per vecka.
  • Övrig parkmark med gräsytor i t.ex. parker, bostadsområden som är primärt avsedda för att tåla att användas för lek, bollspel, vistelse m.m. skall ha ett vårdat utseende med högst 10 cm högt gräs. Dessa ytor klipps ca en gång varannan vecka.
  • På ytor med högt gräs utförs slåtter två gånger per år med slagklippare.

I grönyteskötseln ingår även planteringar och skötsel av park- och gatuträd, blomplanteringar i urnor och ogräsbekämpning med mera.


Senast uppdaterad: 2018-01-29 Ansvarig: Andreas Leo