mullsjö logotyp

Allemansrätten

Utsikt Stråken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt över Stråken

Frihet under ansvar

Man kan se allemansrätten som en stor frihet. Men denna frihet innebär också en del skyldigheter, ansvar och sunt förnuft. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Allemansrätten ger oss alla tillgång till naturen - men under ansvar. Huvudregeln är att inte störa - inte förstöra.

Ingen lag men inskriven i grundlagen

Allemansrätten är ingen lag, men den är inskriven i grundlagen. Den är inte unik för Sverige, även Norge och Finland har liknande lagar, men i vårt land ger den oss kanske större frihet än någon annanstans.

Mer information 

Mer information om allemansrätten, vad du får och inte får, och vad du bör och inte bör göra hittar du på naturvårdsverkets webbplats. Vi har samlat några viktiga länkar under länktips.


Senast uppdaterad: 2018-04-12 Ansvarig: Peter Karlsson