mullsjö logotyp

Ytvattenvärme

Installation av ytvattenvärmepump ska anmälas till miljöförvaltningen. Komplett anmälan ska vara inskickad till miljöförvaltningen minst sex veckor innan installation sker. 

Anmälan görs på anmälningsblankett (se länk). Tillsammans med anmälningsblanketten ska också en karta där slangens placering är markerad skickas med.

Om ytvattenvärme

Vid installation av ytvattenvärme placeras en slang för värmeupptagning på sjöbotten eller nere i bottenslammet, där temperaturen är något högre än i vattnet. Man bör undvika denna typ av anläggning i känsliga och/eller skyddsvärda områden.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2019-06-25 Ansvarig: Agneta Martinsson