mullsjö logotyp

Vanliga frågor och svar kring uppvärmning

Under denna rubrik har vi samlat frågor som är vanliga att vi får inom ämnesområdet. Har du andra frågor är du välkommen att läsa mer under respektive underrubrik eller kontakta miljöförvaltningen.


Jag ska installera en värmepump (jordvärme, bergvärme eller sjövärme) - måste jag meddela kommunen det?
Svar: Ja, det behövs en anmälan för installation av värmepump.

 

Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut om värmepump och kan sätta igång?
Svar: Från det att anmälan är komplett tar det mellan 3-6 veckor innan du får ett beslut.  Miljöförvaltningen skickar ett brev om det behövs kompletteringar och då kan handläggningen ta lite längre tid. 

 

Vad kostar det att anmäla en installation om värmepump?
Svar: Det kostar normalt en timmes handläggningstid (964kr enligt 2018 års taxa). Ta kontakt med miljöförvaltningen för mer information och/eller läs mer under regler och taxor.

 

Kan ni göra något åt att det ryker så mycket från min grannes vedeldning?
Svar: Det är lämpligt att ni först tar kontakt mer er granne och informerar om att ni är störda av röken. Hjälper inte detta kan ni kontakta miljöförvaltningen. Vi informerar i första hand vedeldaren om hur man ska elda. Skulle det föreligga risk för olägenhet kan ytterligare åtgärder vidtas.

 

Får jag installera en kamin i mitt hus?
Svar: Miljöförvaltningen har inget krav på anmälan/tillstånd för att sätta in en kamin. Kontakta däremot Byggnadsnämnden i din kommun för ev bygganmälan eller bygglov. Tänk på att elda på ett bra sätt och med torr och ren ved så att du inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

2016-05-11 Innehåll: Agneta Martinsson   Publiceringsansvarig: Eva Junvik