mullsjö logotyp

Vanliga frågor och svar kring uppvärmning

Under denna rubrik har vi samlat frågor som är vanliga att vi får inom ämnesområdet. Har du andra frågor är du välkommen att läsa mer under respektive underrubrik eller kontakta miljöförvaltningen.

Jag ska installera en värmepump (jordvärme, bergvärme eller sjövärme) - måste jag meddela kommunen det?
- Ja, det behövs en anmälan för installation av värmepump. Blankett och information finns under rubriken Energi och uppvärmning, sedan väljer du vilken typ av värmepump du ska installera. Jordvärme, Ytvattenvärme eller Bergvärme i menyn.

Vad gäller för luftvärmepump och liknande?
Du behöver inte anmäla en luft/luftvärmepump, frånluftsvärmepump eller luft/vattenvärmepump.

Vad gäller för olja och pellets?
Du behöver kontakta bygglovsenheten om du ska byta ”eldningssätt” från olja till pelletts eller ta bort något av dem och ersätta med något annat. Om en cistern ska tas ur bruk ska det anmälas skriftligen till miljöförvaltningen. Det är kostnadsfritt. Läs mer på sidan Cisterner om hur du ska göra.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut om värmepump och kan sätta igång?
Från det att anmälan är komplett tar det mellan 3-6 veckor innan du får ett beslut. Miljöförvaltningen kontaktar dig via telefon, mejl eller via brev om det behövs kompletteringar och då kan handläggningen ta lite längre tid.

Vad kostar det att anmäla en installation om värmepump?
Det kostar normalt 2 timmars handläggningstid. Handläggningsavgiften per timme är för 2019, 992 kr. Läs mer  på sidan taxor och avgifter.

Hur mycket luftföroreningar finns det i Mullsjö kommun?
Läs om luftföroreningar under Buller och luftkvalitet / Luftkvalité. Där det finns rapporter från luftprovtagningar i Mullsjö kommun från 2014.

Kan ni göra något åt att det ryker så mycket från min grannes vedeldning?
Om du besväras av någon annans vedeldning är det lämpligt att du pratar med den personen som eldar och informerar om besvären. Om problemet därefter kvarstår är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen. Vi informerar i första hand vedeldaren om hur man ska elda. Mer information om hur du kan lämna in ett klagomål hittar du här. Läs mer under rubriken Energi och uppvärmning/Vedeldning i menyn.

Får jag installera en kamin i mitt hus?
Miljöförvaltningen har inget krav på anmälan/tillstånd för att sätta in en kamin. Kontakta däremot Byggnadsnämnden i din kommun för ev bygganmälan eller bygglov. Tänk på att elda på ett bra sätt och med torr och ren ved så att du inte orsakar besvär för människors hälsa. Läs mer under rubriken Energi och uppvärmning/Vedeldning i menyn.


Senast uppdaterad: 2019-01-21 Ansvarig: Agneta Martinsson