mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Jordvärme

Installation av jordvärmepump ska anmälas till miljöförvaltningen och vara inskickad till miljöförvaltningen senast sex veckor innan installation sker.

Anmälan görs på anmälningsblankett (se länk). Tillsammans med anmälningsblanketten ska också en karta där slangens placering är markerad skickas med. Det är viktigt att anmälan är komplett!

Om jordvärme

Under sommaren lagras solvärme i markens ytskikt och principen med jordvärme går ut på att energin utvinns ur marken för uppvärmning. Metoden är särskilt lämplig för hus med stor energiförbrukning. Störst energiutvinning får man i jordar med hög vattenhalt. För att få ut rätt effekt är det viktigt att slangen läggs ner på rätt djup och med rätt avstånd mellan slingorna, det minskar även risken för tjälskott i gräsmattan. Märk ut slangens placering på en karta så att grävarbeten i framtiden kan utföras utan att anläggningen skadas.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson