mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Bergvärme

Installation av bergvärmepumpanläggningar ska anmälas till miljöförvaltningen. Komplett anmälan ska vara inskickad till miljöförvaltningen minst sex veckor innan installation sker.

Anmälan görs på särskild anmälningsblankett. Tillsammans med anmälningsblanketten ska också en karta där borrhålets placering är markerad skickas med.

Om bergvärme

När du funderar på att installera bergvärme är det flera viktiga saker du måste ta hänsyn till för att det ska fungera som det är tänkt och för att skydda miljön runtomkring.

Bergvärme tar en liten plats i anspråk, men det krävs ytligt liggande berggrund för att det ska fungera. Via två slangar som är ihopkopplade i ett U-rör på botten av borrhålet, utnyttjas värmeenergin i berget. Slangen innehåller köldbärarvätska (vatten och frostskyddsmedel) som antar bergets temperatur. Värmen gör sedan att köldmediet förångas i en värmepump.

Närliggande grannar

”Om ditt borrhål behöver placeras närmare än 10 meter från fastighetsgränsen ska berörda grannar ges tillfälle att yttra sig, eftersom ditt borrhål i detta fall kan påverka grannarnas framtida möjligheter att borra på sina tomter. Anledningen till detta är att minsta skyddsavstånd mellan två borrhål är 20 meter. Även grannar med befintliga borrhål ska ges tillfälle att yttra sig. Yttrandet ska ske på blanketten för yttrande om bergvärme. Det är du som sökande som ska inhämta eventuellt yttrande från dina grannar och skicka med dessa i ansökan.

Observera att du endast har yttranderätt över värmepumpinstallationen. Det är Miljönämnden som fattar beslut i ärendet. Om du har yttrat dig och motsätter dig grannens ansökan kommer du att ges möjlighet att överklaga beslutet.”


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson