mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

I smittskyddslagen finns regler om samhällsfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar som sprids via livsmedel, vattentäkter, sällskapsdjur, avloppsvatten, vattenledningssystem, ventilationsanläggningar och badvatten.

Utredning

Miljöförvaltningen utreder orsaken till sjukdomsutbrott där minst 2 personer har blivit sjuka av samhällsfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar som sprids med objekt. Personerna ska ha blivit smittade i Sverige och ha insjuknat vid samma tidpunkt och oberoende av varandra.

Utredningsarbetet görs i samarbete med Smittskyddsenheten, Länssjukhuset Ryhov och länsstyrelsens biträdande länsveterinär


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson