mullsjö logotyp

Anmälan av misstänkt matförgiftning formulär

Matförgiftningar är vanligare än de flesta tror. Livsmedelsverket beräknar att cirka 500.000 svenskar drabbas av matförgiftning av mat som de ätit.

Ungefär hälften har blivit sjuka efter restaurangbesök, resten har blivit smittade i det egna hushållet.

Symtomen på en matförgiftning är bland annat diarréer, ont i magen och kräkningar. Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du ringa så fort som möjligt till miljöförvaltningen och anmäla detta. Du kan också göra en anmälan genom att fylla formuläret som finns i menyn till vänster.

Vid anmälan görs en utredning för att försöka hitta smittkällan och därmed arbeta för att ingen annan ska drabbas av samma orsak.

Du kan göra en anonym anmälan med då kan vi inte kontakta dig föm det är några frågetecken eller för att ge dig besked om eventuella provtagningsresultat. De kontaktuppgifter du lämnar är sekretessbelagda hos oss och kommer inte att lämnas ut.Vilka sjukdomssymptom har du fått?


Kvarstår symptom?

Om flera blivit sjuka, har ni druckit samma vatten?


Om ja, varifrån kommer dricksvattnet?


Har du varit utomlands de senaste veckorna?

Har du varit i kontakt med någon magsjuk person den senaste veckan innan du insjuknande?

Har du sökt läkarvård för dina symptom?

Om ja, har du gjort något av följande alternativ?
När du har skickat in formuläret med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Jag godkänner behandling av personuppgifter jag skickar in till Mullsjö kommun genom detta formulär.*
500+10

Senast uppdaterad:2018-07-02 av: Agneta Martinsson