mullsjö logotyp

Medborgarträffar

Inbjudan till medborgarträffar

för en bred förankring vid framtagandet av en ny översiktsplan

Samrådsmöten med redovisning av förslaget till översiktsplan och möjligheter till frågor kommer att hållas:

19 augusti kl. 18.30 i KF-salen, kommunhuset, Mullsjö

21 augusti kl. 18.30 i Träffpunkten, Sandhem

Vi hoppas att ni tar chansen att direkt utöva ert inflytande i dessa öppna möten där vi gärna ser äldre som yngre och dem mittemellan.

Alla är välkomna! Vi bjuder på fika och ett högt tak! 

Beredningen Översiktsplanen (Öp)


Senast uppdaterad: 2012-10-11 Ansvarig: Fredrik Samuelsson