mullsjö logotyp

Översiktsplan 2017

Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga instrument vad gäller användning av mark- och vattenområden och beskriver hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den formulerar visioner för framtiden och är till praktisk vägledning för beslut i konkreta plan- och bygglovsfrågor.

Mullsjö kommun har antagit en ny översiktsplan. Du kan ta del av översiktsplanen i sin helhet under "Översiktsplan 2017" i rutan Dokument.

I samband med att kommunfullmäktige antog den nya översiktsplanen tog man samtidigt beslut om att fortsätta med de tematiska tillägg och fördjupningsarbeten som beskrivs i planbeskrivningen.

I rutan Länktips hittar du mer information om vad en översiktsplan är och hur en planprocess går till. 

 


Senast uppdaterad: 2018-01-26 Ansvarig: Madeleine Turén