mullsjö logotyp

Översiktsplan 2017

Översiktsplanen (ÖPL) är kommunens viktigaste och mest långsiktiga instrument vad gäller användning av mark- och vattenområden och beskriver hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den formulerar visioner för framtiden och är till praktisk vägledning för beslut i konkreta plan- och bygglovsfrågor.

Mullsjö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Mellan den 18 april till 19 juni 2017 gavs möjlighet att ta del och lämna synpunkter på denna. I höst är tanken att en färdig översiktsplan ska presenteras.

Du kan ta del av översiktsplanen i sin helhet under "Översiktsplan 2017" i rutan Dokument.

I rutan Länktips hittar du mer information om vad en översiktsplan är och hur en planprocess går till. 

 

2017-04-12 Innehåll: Madeleine Turén   Publiceringsansvarig: Annika Tompa Pálffy