mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Översiktsplan 2017

Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga instrument vad gäller användning av mark- och vattenområden och beskriver hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den formulerar visioner för framtiden och är till praktisk vägledning för beslut i konkreta plan- och bygglovsfrågor.

Mullsjö kommun har antagit en ny översiktsplan. Du kan ta del av översiktsplanen i sin helhet under "Översiktsplan 2017" i rutan Dokument.

I samband med att kommunfullmäktige antog den nya översiktsplanen tog man samtidigt beslut om att fortsätta med de tematiska tillägg och fördjupningsarbeten som beskrivs i planbeskrivningen.

I rutan Länktips hittar du mer information om vad en översiktsplan är och hur en planprocess går till. 

 


Senast uppdaterad: 2018-01-26 Ansvarig: Madeleine Turén