mullsjö logotyp

Ändring av detaljplan för Kylle 1:1 och 1:22 m.fl. Sandhems samhälle, Mullsjö kommun

Samråd, ändring av detaljplan för Kylle 1:1 och 1:22 m.fl. Sandhems samhälle, Mullsjö kommun

Ett förslag till ändring av detaljplan för Kylle 1:1 och 1:22 m.fl. Sandhems samhälle har förberetts för samråd. Fram till den 5 oktober ges nu möjlighet att lämna synpunkter.

Översiktsbild Sandhem

 

 

 

 

 

 

 

Planändringen syftar till att möjliggöra uppförandet av bostadshus med en justering av planbestämmelserna. Planändringen berör ej industrifastigheten Kylle 3:1 som benämns i gällande detaljplan. Planområdet omfattar ett kvarter vid Kyllevägen, söder om Ceders väg i Sandhem. Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner och handläggs enligt reglerna för standardförfarande PBL 2010:900.

Utställningstiden är 4 september – 5 oktober 2017.

Under utställningstiden finns planhandlingar tillgängliga i kommunhuset på kommunens Infocenter, Järnvägsgatan 27 i Mullsjö under Infocenters öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på Mullsjö kommuns hemsida: www.mullsjo.se/samrad.

Att lämna synpunkter

Har du synpunkter på förslaget ska du skicka dessa skriftligen senast den 5 oktober, till: Mullsjö kommun, Byggnadsnämnden, Box 800, 565 18 Mullsjö eller med e-post planobygg@mullsjo.se.

 

Frågor besvaras av Madeleine Turén, planarkitekt telefon 0392-141 43.

2017-09-01 Innehåll: Madeleine Turén   Publiceringsansvarig: Madeleine Turén