mullsjö logotyp

Antagna detaljplaner

Nedan listas detaljplaner som har antagits inom de senaste fyra åren i Mullsjö kommun.

Ändring av detaljplan för del av Havstenshult 1:1, Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-18, laga kraft 2018-02-14

Plankarta med planbeskrivning

Underliggande detaljplan (läses paralellt med ÄDP)

 

Detaljplan för Nykyrka-Ruder 1:7 mfl (Ruders hagar), Mullsjö, Mullsjö kommun

Antagen 2017-09-26, laga kraft 2017-10-25

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för del av Gyljeryd 1:32 m.fl., Mullsjö kommun

Antagen 2017-06-14, laga kraft 2017-07-12

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för Sjöryd 1:20 m.fl. (Järnvägsgatan 7) i Mullsjö, Mullsjö kommun

Antagen 2017-02-21, laga kraft 2017-03-22

Plankarta

Planbeskrivning

 

Ändring av detaljplan för för Sjöryd 1:223 m.fl. Västangårdsområdet

Antagen 2016-04-26, laga kraft 2017-05-12

Planhandling

 

Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9) i Mullsjö, Mullsjö kommun

antagen 2016-02-23, laga kraft 2016-03-24

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för Torestorp 1_103 m.fl. (förskolan Skogsgläntan) i Mullsjö, Mullsjö kommun

antagen 2015-04-21, laga kraft 2015-05-20

Plankarta

Planbeskrivning

 

ÄDP för Vimla1:12, 1:55 och del av Kylle 1:1, Sandhem

antagen 2014-08-28, laga kraft 2014-09-24

Planhandling

 

Detaljplan för Sjöryd 1:123 och 1:124 i Mullsjö

antagen 2014-08-28, laga kraft 2014-09-24

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för Gruveredsområdet, Gruvered 1:2 m.fl.

antagen 2013-10-22, laga kraft 2014-01-08

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för Västangårdsområdet, Sjöryd 1:223 m.fl.

antagen 2013-01-29, laga kraft 2013-02-28

Plankarta 

Planbeskrivning

 

Detaljplan för nytt äldreboende, Sjöryd 1:420 m.fl.

antagen 2012-03-27, laga kraft 2012-04-27

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för Norra infarten, del av Gunnarsbo 1:3

antagen 2011-10-25, laga kraft 2011-11-25

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för Kärleksudden, del av Gyljeryd 1:3

 antagen 2010-12-21, laga kraft 2011-07-21

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för Ekbacken, Gruvered 1:18 m.fl.

antagen 2010-10-26, laga kraft 2011-12-22

Plankarta

Planbeskrivning

2018-01-26 Innehåll: Andreas Leo   Publiceringsansvarig: Andreas Leo