mullsjö logotyp

Antagna detaljplaner

Nedan listas detaljplaner som har antagits inom de senaste fyra åren i Mullsjö kommun.

Detaljplan för Sandhem 3:1 m.fl.

Antagen 2019-02-26, laga kraft 2019-03-21

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för del av Sjöryd 1:246

Antagen 2018-11-27, laga kraft 2018-12-26

Plankarta 

Planbeskrivning

 

Detaljplan för Gunnarsbo 1:260, Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-05-15, laga kraft 2018-06-12

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för Torestorp 1:300 m.fl., Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-23, laga kraft 2018-02-14

Plankarta

Planbeskrivning

 

Ändring av detaljplan för Kylle 1:1 och 1:22 m.fl., Sandhems samhälle, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-18, laga kraft 2018-02-14

Plankarta med planbeskrivning

Underliggande detaljplan (läses parallellt med ÄDP)

 

Ändring av detaljplan för del av Havstenshult 1:1, Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-18, laga kraft 2018-02-14

Plankarta med planbeskrivning

Underliggande detaljplan (läses parallellt med ÄDP)

 

Detaljplan för Nykyrka-Ruder 1:7 m.fl. (Ruders hagar), Mullsjö, Mullsjö kommun

Antagen 2017-09-26, laga kraft 2017-10-25

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för del av Gyljeryd 1:32 m.fl., Mullsjö kommun

Antagen 2017-06-14, laga kraft 2017-07-12

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för Sjöryd 1:20 m.fl. (Järnvägsgatan 7) i Mullsjö, Mullsjö kommun

Antagen 2017-02-21, laga kraft 2017-03-22

Plankarta

Planbeskrivning

 

Ändring av detaljplan för för Sjöryd 1:223 m.fl. Västangårdsområdet

Antagen 2016-04-26, laga kraft 2017-05-12

Planhandling

 

Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9) i Mullsjö, Mullsjö kommun

antagen 2016-02-23, laga kraft 2016-03-24

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för Torestorp 1:103 m.fl. (förskolan Skogsgläntan) i Mullsjö, Mullsjö kommun

antagen 2015-04-21, laga kraft 2015-05-20

Plankarta

Planbeskrivning
Senast uppdaterad: 2019-04-05 Ansvarig: Lina Helgegren