mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Antagna detaljplaner

Nedan listas detaljplaner som har antagits inom de senaste fyra åren i Mullsjö kommun.

 

Detaljplan för Torestorp 1:300 m.fl., Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-23, laga kraft 2018-02-14

Plankarta

Planbeskrivning

 

Ändring av detaljplan för Kylle 1:1 och 1:22 m.fl., Sandhems samhälle, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-18, laga kraft 2018-02-14

Plankarta med planbeskrivning

Underliggande detlajplan (läses paralellt med ÄDP)

 

Ändring av detaljplan för del av Havstenshult 1:1, Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-18, laga kraft 2018-02-14

Plankarta med planbeskrivning

Underliggande detaljplan (läses paralellt med ÄDP)

 

Detaljplan för Nykyrka-Ruder 1:7 mfl (Ruders hagar), Mullsjö, Mullsjö kommun

Antagen 2017-09-26, laga kraft 2017-10-25

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för del av Gyljeryd 1:32 m.fl., Mullsjö kommun

Antagen 2017-06-14, laga kraft 2017-07-12

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för Sjöryd 1:20 m.fl. (Järnvägsgatan 7) i Mullsjö, Mullsjö kommun

Antagen 2017-02-21, laga kraft 2017-03-22

Plankarta

Planbeskrivning

 

Ändring av detaljplan för för Sjöryd 1:223 m.fl. Västangårdsområdet

Antagen 2016-04-26, laga kraft 2017-05-12

Planhandling

 

Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9) i Mullsjö, Mullsjö kommun

antagen 2016-02-23, laga kraft 2016-03-24

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för Torestorp 1_103 m.fl. (förskolan Skogsgläntan) i Mullsjö, Mullsjö kommun

antagen 2015-04-21, laga kraft 2015-05-20

Plankarta

Planbeskrivning

 

ÄDP för Vimla1:12, 1:55 och del av Kylle 1:1, Sandhem

antagen 2014-08-28, laga kraft 2014-09-24

Planhandling

 

Detaljplan för Sjöryd 1:123 och 1:124 i Mullsjö

antagen 2014-08-28, laga kraft 2014-09-24

Plankarta

Planbeskrivning


Senast uppdaterad: 2018-03-09 Ansvarig: Andreas Leo