mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Detaljplaner och översiktsplan

Planering syftar till att användningen av mark och vatten utnyttjas på ett hållbart sätt.

I översiktsplanen, som omfattar hela Mullsjö kommun, anges de stora dragen för kommunens utveckling.
I detaljplaner är juridiskt bindande och regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj.

Kommunen har till uppgift att väga samman allmänna och enskilda intressen samt att värna den fysiska miljöns olika värden. Planering av nya områden eller förändringar i befintliga områden kräver att kommunen väger samman olika intressen och bevandevärden.


Senast uppdaterad: 2018-01-10 Ansvarig: Madeleine Turén