mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Anmälan om olägenhet/ klagomål formulär

Miljöförvaltningen tar emot klagomål som kan gälla allt ifrån störande industriverksamhet till störande vedeldning, brister i bostaden eller en misstänkt matförgiftning.

Miljöförvaltningen handlägger klagomål utifrån miljölagstiftning, livsmedelslagstiftning med flera.

För att miljönämnden ska kunna bedöma störningen vill vi att du fyller i formuläret så tydligt och noga du kan, vilket underlättar handläggningen. Läs gärna igenom hela formuläret innan du börjar fylla i.

Klagomål som lämnas till Miljöförvaltningen registreras i vårt ärendehanteringssystem, vilket innebär att de blir offentliga handlingar. Du kan även lämna ett klagomål anonymt. Om du anmäler anonymt innebär det att du inte kan underrättas om eller överklaga beslut i ärendet. 

Klagomål behöver inte vara skriftliga utan kan lämnas muntligt eller via e-post. Det kostar inget att lämna klagomål. 

Beroende på vad klagomålet gäller handläggs det av olika miljöinspektörer.

Enligt miljöbalken (9 kap 3§) innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

 

Hur behandlas dina personuppgifter?

Uppgifterna du lämnar via detta formulär kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen av miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. Du avgör själv om du vill lämna uppgifterna till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för handläggningen av ditt ärende. Du har rätt att begära rättelse avfelaktiga personuppgifter samt rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgiftervi behandlar om dig.Anmälare/Klagande:

Klagomålet avser:

Beskrivning:

Plats:

Tidpunkt:
Vid vilken tid på dygnet sker störningen?

Kontakt med person/verksamhetsutövare/fastighetsägare:
I första hand bör man alltid själv ta kontakt med ansvarig gällande störningen innan man tar kontakt med miljönämnden om problemet.
Har kontakt tagits med den som orsakar störningen?

Säkerhet:
300+10

Senast uppdaterad:2018-04-18 av: Agneta Martinsson