mullsjö logotyp

Anmälan om olägenhet/ klagomål formulär

Miljöförvaltningen tar emot klagomål som kan gälla allt ifrån störande industriverksamhet till störande vedeldning, brister i bostaden eller en misstänkt matförgiftning.

Miljöförvaltningen handlägger klagomål utifrån miljölagstiftning, livsmedelslagstiftning med flera.

För att miljönämnden ska kunna bedöma störningen vill vi att du fyller i formuläret så tydligt och noga du kan, vilket underlättar handläggningen. Läs gärna igenom hela formuläret innan du börjar fylla i. Lämna rutor för namn och personuppgifter tomma om du vill vara anonym.

Klagomål registreras
Klagomål som lämnas till miljöförvaltningen registreras i vårt ärendehanteringssystem, vilket innebär att de blir offentliga handlingar.

Klagomål behöver inte vara skriftliga utan kan lämnas muntligt eller via e-post. Det kostar inget att lämna klagomål. 

Jag vill vara anonym
Du kan lämna ett klagomål anonymt. Använd i så fall vår blankett Anmälan om olägenhet - klagomål som du skickar per post eller lämnar in till oss. Du kan även ringa, men tänk på att inte uppge ditt namn. Om du anmäler anonymt innebär det att du inte kan underrättas om eller överklaga beslut i ärendet.  

Beroende på vad klagomålet gäller handläggs det av olika miljöinspektörer.

Enligt miljöbalken (9 kap 3§) innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".Anmälare/Klagande:

Klagomålet avser:

Beskrivning:

Plats:

Tidpunkt:
Vid vilken tid på dygnet sker störningen?

Kontakt med person/verksamhetsutövare/fastighetsägare:
I första hand bör man alltid själv ta kontakt med ansvarig gällande störningen innan man tar kontakt med miljönämnden om problemet.
Har kontakt tagits med den som orsakar störningen?

När du har skickat in formuläret med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Jag godkänner behandling av personuppgifter jag skickar in till Mullsjö kommun genom detta formulär.*
Säkerhet:
300+10

Senast uppdaterad:2018-07-02 av: Agneta Martinsson