mullsjö logotyp

Kemikalier, cisterner

Att ha en rätt hantering, användning och förvaring av miljöfarliga ämnen såsom kemikalier och oljor är väsentligt för att motverka skador för människors hälsa och miljön.

På respektive undersida hittar du information om bekämpningsmedel, cisterner, kemikalier, köldmedier. Mer information finns också via länkarna.

Vill du ha mer information om hur du ska hantera förbrukade kemikalier, till exempel PCB, som blir avfall kan du läsa mer under Bygga, bo och miljö och rubriken avfall och återvinning.

2016-07-28 Innehåll: Annika Tompa Pálffy   Publiceringsansvarig: Annika Tompa Pálffy