mullsjö logotyp

Vilda djur

Det händer ibland att vilda djur tar sig in i tätbebyggda områden och ställer till olägenheter för människors hälsa.

Miljöförvaltningen kan, om det behövs, anlita en kommunal skytt för att ta bort djuret. Det är dock sällan den första åtgärd man ska ta till. När man tar bort ett djur kommer oftast ett nytt till samma plats efter kort tid. Det är istället förutsättningarna man bör ändra på. Miljöförvaltningen anlitar kommunal skytt endast vid olägenheter för människors hälsa, enligt miljöbalken. 

Ett vilt djur ska inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Det bör leva med andra djur av sin art i frihet. Ett djur som blivit vant att få mat av människor kan få svårt att klara sig på egen hand. Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att hålla vildfångade djur för sällskap och hobby. 

Om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel ska du kontakta polisen. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen har adressen till godkända anläggningar.

Fåglar

Fåglar såsom kråkor, kajor och kanadagäss är sådana djur som kan innebära en olägenhet för människor. Det är viktigt att fastighetsägaren själv i första hand försöker lösa problemet genom tekniska lösningar. Det kan till exempel vara att förhindra fåglar att bygga bo eller slå sig ner på takkanter, hängrännor med mera. Det kan ske genom att ta bort boet när fåglarna bygger det eller att spänna upp nät eller ståltråd. Miljöförvaltningen anlitar varje år kommunala skyttar för att reducera antalet fåglar inom bostadsområdena inom kommunerna.

Grävlingar

Det händer att grävlingar bosätter sig nära människor. Vanligtvis kanske detta inte är något problem, men skulle grävlingen vara aggressiv och dessutom vistas nära skolor eller liknande blir det en olägenhet. Då kan miljöförvaltningen kontaktas för att fånga grävlingarna i burar och placera ut dem i skogen om det är möjligt, eller för att anlita en kommunal skytt.

Pil upp


Rådjur och harar

Det är inte ovanligt att rådjur eller harar söker sig in i trädgårdar för att kalasa på alla läckerheter som finns där. Detta betraktas dock inte som olägenhet för människors hälsa och hanteras inte av miljöförvaltningen.

Råttor och möss

Det är fastighetsägarens ansvar att själv sätta in åtgärder för att råttor eller möss inte ska bli ett problem. Är man hyresgäst tar man kontakt med fastighetsägaren.

Katter

Lösspringande katter kan orsaka olägenheter i bostadsområden. Börjar man mata en lösspringande katt innebär det att man påtar sig ansvaret för den. I första hand ska man alltid vända sig direkt till kattägaren. Hjälper det inte att prata med ägaren eller om man inte vet vem som äger katten kan man vända sig till polisen eller till miljöförvaltningen för att få råd och tips.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson