mullsjö logotyp

Tillstånd för djur inom detaljplaneområde

I § 4 i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa för Mullsjö och Habo kommuner finns det krav på tillstånd från miljönämnden för att ha vissa djur inom detaljplanelagt område.

Det gäller nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt giftig orm. Använd särskild blankett för att söka tillstånd.

Orm

När det gäller giftig orm inom detaljplanelagt område krävs som sagt tillstånd från miljönämnden. Tillstånd krävs ej för vanlig orm. Detta av två skäl, dels för att förhindra olycksfall dels för att motverka den oro som människor kan känna mot ormhållning.
 
Om du bor i ett flerfamiljshus behöver du kontrollera med fastighetsägaren så att denne inte sätter sig emot att du har giftig orm hemma. Saknar du tillstånd och det skulle uppstå en akut räddningssituation, kan du som ormhållare riskera skadeståndskrav från drabbade eller att dina försäkringar inte gäller.


För att få tillstånd måste det uppfylla jordbruksverkets krav på skötsel av ormar. (Jordbruksverkets föreskrift L80 - villkor för hållande, uppfödning och försäljning mm av djur avsedda för sällskap och hobby, SJVFS 2014:17)
En sammanfattning av föreskriften kan man läsa på jordbruksverkets webbplats om ormar och ödlor.
Säkerhet och skötselkrav gäller även för ormar som inte är giftiga.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 Ansvarig: Agneta Martinsson