mullsjö logotyp

Hund och katt

Hunden eller katten är för många människor till stort nöje och som ägare försöker du säkert ta hand om den på bästa sätt. Som ägare är du alltid ansvarig för det din hund eller katt förorsakar.

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Om du upplever att en hund eller katt orsakar olägenhet för dig ska du i första hand vända dig till djurägaren. Hjälper inte det kan du få råd och hjälp av miljöförvaltningen. 

Hittar du en övergiven katt eller hund, eller om ditt egna djur har försvunnit anmäler du det till Polisen. Detta gäller också om du blivit attackerad av en hund. 

Hundar 

När det gäller din hund ska du: 

  • hålla hunden under uppsikt så den inte ofredar andra hundar eller människor.  

  • plocka upp då hunden förorenat på gator, i parker och andra allmänna platser.  

  • hålla hunden kopplad i skog och mark under tiden 1 mars–20 augusti. Övrig tid gäller alltid att inte störa - inte förstöra, och för djurägare att ha full kontroll.

  • hålla hunden kopplad på allmänna lekplatser, allmänna motionsslingor och skidspår, idrotts- och campingplatser samt begravningsplatser.  

  • hålla din hund borta från allmänna badplatser, inhägnade områden och naturligtvis från områden där förbudsskyltar finns uppsatta.  

  • sköta din hund så att inte andra människor störs t.ex. av hundskall. Lämna inte hunden ensam i lägenheten eller i en hundgård om du inte är absolut säker på att den inte ylar eller skäller.

Katter  

Även kattägare ska hålla god tillsyn över sin katt. Om du bor inne i en stad eller ett tätare samhälle utsätter du katten för en rad faror, inte minst från trafiken, om du släpper ut den. Genom att hålla katten inomhus får den längre liv och grannsämjan blir bättre. En katt som från början får vänja sig vid att vara inne far inte illa av det. 

Börjar man mata en lösspringande katt innebär det att man påtar sig ansvaret för den.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson